Select Page

Saditev kostanja in lipe z 80 otroki, Vrtec Šentjur, enota Ponikva

Saditev kostanja in lipe z 80 otroki, Vrtec Šentjur, enota Ponikva 10. 6. 2022 Ostali projekti Saditev kostanja in lipe z 80 otroki, Vrtec Šentjur, enota Ponikva Saditev smreke z učenci Osnove šole Planine, 1 razred Saditev lipovca z vsemi KS znotraj občine Šentjur...

Saditev smreke z učenci Osnove šole Planine, 1 razred

Saditev smreke z učenci Osnove šole Planine, 1 razred 8. 6. 2022 8. 6. 2022 smo s prvošolci iz Osnovne Šole Planina pri Sevnici v učnem gozdu na Planini pri Sevnici posadili smreko in tako izpolnili tudi željo o poslušanju pravljice Posadi svoje drevo. “V naravi...

Saditev lipovca z vsemi KS znotraj občine Šentjur

Saditev lipovca z vsemi KS znotraj občine Šentjur 22. 4. 2021 Vse države na tem svetu imajo svoje simbole. Za simbole si izbirajo zastave, grbe, himne, najvišje gore, znamenitosti, ulične značilnosti, itd. Nemčija si je na primer izbrala hrast, ker je močan in...

Saditev učnega gozda z učenci Osnovne šole Planina

Saditev učnega gozda z učenci Osnovne šole Planina 17. 4. 2021 Učili so me, da v kolikor želiš narediti spremembo jo potrebuješ narediti najprej pri sebi.Zato smo začeli saditi najprej v našem rojstnem kraju z učenci Osnovne šole Planina pri Sevnici. Posadili smo učni...

Saditev kostanja z 12 enotami znotraj vrtcev, Vrtec Šentjur

Saditev kostanja z 12 enotami znotraj vrtcev, Vrtec Šentjur 11. 9. 2021 V občini Šentjur smo v okviru enotedenske Evropske tedenske mobilnosti sadili drevesa kostanja znotraj vseh enot Vrtca Šentjur. Pri saditvi dreves je sodelovalo preko 600 otrok in v vsaki od enot...