Select Page
Saditev lipovca z vsemi KS znotraj občine Šentjur

22. 4. 2021

Vse države na tem svetu imajo svoje simbole. Za simbole si izbirajo zastave, grbe, himne, najvišje gore, znamenitosti, ulične značilnosti, itd. Nemčija si je na primer izbrala hrast, ker je močan in mogočen, Rusi so si prisvojili brezo, Slovenija pa si je izbrala lipo/lipovec. Zakaj? Drevo življenja, drevo zdravja, sodno drevo, drevo zmage, drevo rodovitnosti in kot družabno ali plesno drevo. Lipa/lipovec nas spremlja že od samega začetka. Izmed mnogih drevesnih vrst v srednji Evropi ni razen lipe nobenega drevesa, ki bi bilo tako zdravilno, cvetoče, dišeče, hkrati pa še tako staro in mogočno, da razteza svoje veje in vrh daleč v nebo. Lipa/lipovec je bila sveto slovensko drevo že davno pred krščanstvom. S svojo mogočnostjo kaže od zemlje na nebo in s svojo starostjo spominja na brezčasnost.

  Projekt je sofinanciralo podjetje Montpreis d.o.o., www.montpreis.si

  Lipovec

  Lipovec in lipa imata simbolni pomen za Slovence

  Saditev lipovca

  KS Planina pri Sevnici

  Saditev lipovca

  KS Kalobje

  Saditev lipovca

  KS Prevorje

  Saditev lipovca

  KS Ponikva

  Saditev lipovca

  KS Gorica pri Slivnici

  Saditev lipovca

  KS Dolga gora

  Saditev lipovca

  KS Blagovna

  Saditev lipovca

  KS Grobelno

  Saditev lipovca

  KS Rifnik

  Saditev lipovca

  KS Vrbno Podgrad

  Saditev lipovca

  KS Dramlje

  Saditev lipovca

  KS Loka pri Žusmu

  Saditev lipovca

  KS Gorica pri Slivnici